از دوستانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند لطفا بیان اینجا و اطلاعات خودشون رو در اختیار کسانی که میخوان این کار رو بکنند بگذارند.